Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Barbara Stanula z tytułem doktora nauk medycznych

Lekarz med. Barbara Stanula, która jest zatrudniona między innymi w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Stopień został nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Tytuł doktora nauk medycznych został nadany na podstawie pracy naukowej „Czynniki determinujące tolerancję wysiłku fizycznego oraz nasilanie się niewydolności serca u osób po 75. roku życia”, którą opracowała lek. med. Barbara Stanula. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Jarosław Kasprzak, kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Co ciekawe, prof. dr hab. Jarosław Kasprzak został profesorem w 2005 roku w wieku zaledwie 39 lat.

Dr n. med. Barbara Stanula jest specjalistą kardiologii oraz chorób wewnętrznych. W ZPS pracuje w poradni kardiologicznej (we wtorki w godz. 8-14.20 oraz piątki w godz. 8-15), a także w pracowni USG przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 w Tarnowie, badając pacjentów w poniedziałki w godz. 8-15.