Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Bezpłatne badania na otwarcie przychodni

Z bezpłatnych konsultacji lekarzy-specjalistów i badań diagnostycznych będą mogli skorzystać pacjenci w ramach zaplanowanego na poniedziałek, 19 grudnia, Dnia Otwartego Zespołu Przychodni Specjalistycznych, który towarzyszyć będzie oficjalnemu otwarciu nowego budynku przychodni. Od g. 13.00 do 15.00 swoją wiedzą dzielić się będą m.in. kardiolodzy, okuliści i dermatolodzy.

W nowym obiekcie Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 znajdzie się nowoczesna rejestracja, gabinety lekarskie i zabiegowe, a także sale operacyjne dla pacjentów chirurgii jednego dnia. Podczas Dnia Otwartego ZPS będzie można nie tylko obejrzeć nowe pomieszczenia, ale także skorzystać z bezpłatnych świadczeń. Obok konsultacji lekarskich będzie można wykonać z a darmo szereg badań takich jak np. przesiewowe badanie ostrości wzroku, EKG, badania przesiewowe TSH, badania pozwalające ocenić poziom PSA . Pacjenci będą mogli sobie także zmierzyć ciśnienie tętnicze i poziom glukozy, a do ich dyspozycji będą także fizjoterapeuci i dietetycy oraz stomatolodzy.

Oferta adresowana jest do wszystkich, którzy zgłoszą się w nowej rejestracji przychodni 19 grudnia od g. 13 do g. 15.00.