LECZENIE UZDROWISKOWE

 

czym jest leczenie uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi naturalnych zasobów leczniczych.

kto kieruje

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta.

potwierdzenie skierowania

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki NFZ.

Lekarz lub sam pacjent przesyła skierowanie do oddziału wojewódzkiego NFZ ( lub delegatur terenowych) właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta lub, jeśli nie można ustalić miejsca zamieszkania , oddział właściwy dla lekarza, który wystawił skierowanie. Kwalifikacji dokonuje zespół lekarzy o specjalizacji balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej.

Skierowanie powinno być rozpatrzone w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia do Funduszu. Termin ten może zostać przedłużony z przyczyn proceduralnych o 14 dni. O przyznaniu lub odmowie przyznania sanatorium Wojewódzki Oddział NFZ informuje pisemnie podając przyczyny.

Jeśli osoba starająca się o leczenie uzdrowiskowe zostanie zakwalifikowana, lecz miejsca sanatoryjne zostały wyczerpane w danym roku zostaje wpisany na listę oczekujących.

rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego

W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego należy bezzwłocznie zwrócić skierowanie do oddziału Funduszu. Każda rezygnacja powinna być uzasadniona i udokumentowana pisemnie. Jeżeli powodem rezygnacji jest wypadek losowy lub choroba ubezpieczonego potwierdzone odpowiednimi dokumentami, Fundusz wyznaczy nowy termin realizacji skierowania.

przegladarka skierowań

NFZ udostępnił Pacjentom, którzy zostali skierowani na leczenie uzdrowiskowe Przeglądarkę Skierowań na Leczenie Uzdrowiskowe.

Przeglądarka skierowań znajduje się na stronie https://skierowania.nfz.gov.pl

Zespół Przychodni Specjalistyczych w Tarnowie
Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
ul. Mostowa 6
33-100 Tarnów

NIP: 8733250820
REGON: 851800010

Wykonanie: Satis.net.pl . 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czytanie treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support