AKTUALNOŚCI


26 lutego 2018 Aktualności

Grypa wywoływana jest przez wirus, który przenosi się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową. Lekarz Mariusz Skopek z Zespołu Przychodni Specjalistycznych tłumaczy, że sami możemy skutecznie zmniejszyć ilość wnikających zarazków do naszego organizmu.

Unikajmy osób, które kaszlą, starajmy się nie podawać ręki osobom, które wcześniej zasłaniały nią swoje usta przed kaszlem lub kichaniem, ubierajmy rękawiczki dotykając uchwytów w autobusach czy klamek w pomieszczeniach użytku publicznego – radzi specjalista medycyny rodzinnej.

A jeśli już dopadnie nas przeziębienie albo grypa, najlepszym lekarstwem jest… wygrzanie się w łóżku oraz zażywanie witaminy C, rutynozydu i wapna – dodaje lekarz Mariusz Skopek. Podkreśla jednocześnie, że tej choroby nie można lekceważyć, bo jej powikłania bywają śmiertelne.

W Małopolsce w wyniku powikłań grypy, w ostatnim czasie zmarły już 3 osoby.

Tymczasem sezon grypowy w pełni. Zachorowań jest tak dużo, że niektóre szpitale w Polsce wprowadzają zakazy odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach.

Posłuchaj lek. Mariusza Skopka:24 lutego 2018 Aktualności

8 marca w Zespole Przychodni Specjalistycznych na kobiety czekać będzie wiele niespodzianek. Panie będą mogły się zbadać, skorzystać z darmowych konsultacji, ale też… zrobić darmowy makijaż.

Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę dla wszystkich Pań. Będą darmowe konsultacje, badania profilaktyczne i zabiegi upiększające. Zależy nam na tym, żeby kobiety były zdrowe i dobrze czuły się same ze sobą – mówi prezes ZPS, Jarosław Kolendo.

Specjalnie w tym dniu do Zespołu Przychodni Specjalistycznych przyjedzie dr Zofia Bochen, chirurg plastyczny ze znanej kliniki Dr Szczyt i będzie konsultować kobiety, które mają problem np. ze szpecącymi bliznami czy z nadmiarem skóry po gwałtownym odchudzaniu lub ciąży.

Będą też porady dietetyka i trenera personalnego, kosmetologa oraz badania:

– densytometryczne (gęstości kości),

– analityczne (morfologia, glukoza, żelazo, witamina D3, TSH)

– USG piersi (badanie profilaktyczne pod kątem raka piersi)

Do tego aby kobiety się badały namawia znany wokalista, Marek Piekarczyk. – Drogie panie, pamiętajcie jest wiele chorób które czyhają na kobiety, o których się nie myśli i nie mówi dopóki się jest zdrowym, lepiej im zapobiegać. Dlatego badajcie się jak najczęściej! – mówi artysta.

Zapisy ruszają 26 lutego pod nr telefonu 14 631 02 74

Liczba miejsc jest ograniczona!

Posłuchaj Jarosława Kolendo:

 

Posłuchaj Marka Piekarczyka:

 

 23 lutego 2018 Aktualności

Co 5. nastolatek cierpi na zaburzenia depresyjne, od 4 do 8 procent dzieci i młodzieży ma depresję kliniczną i potrzebuje pomocy specjalistów -wynika z badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii. 23 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją.

Depresja staje się jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych wśród osób młodych.

Profesor Janusz Heitzman, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że jest wiele czynników, które mają wpływ na powstawanie zaburzeń depresyjnych. Między innymi są to: rosnące tempo życia, rozluźnienie więzi rodzinnych, brak czasu dla dzieci i problemy w komunikacji.

Z kolei doktor Artur Wiśniewski z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dodał, że objawy depresji u nastolatków są niecharakterystyczne i inne niż u dorosłych. –Zamiast depresyjnego nastroju jest raczej rozdrażnienie. Zamiast smutku mamy osobę pyskatą, wybuchową, złoszczącą się z byle powodu – tłumaczy specjalista.

Depresja może mieć tragiczne konsekwencje. Osamotniony młody człowiek wycofuje się z życia, izoluje od rówieśników, rodziców, traci sens życia i zaczyna mówić samobójstwie.

Takich sygnałów nigdy nie można lekceważyć!

W Zespole Przychodni Specjalistycznych osoby z takimi problemami mogą szukać pomocy m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci.

Poradnie22 lutego 2018 Aktualności

Zapraszamy do udziału w wyjątkowej zabawie. Wystarczy polubić stronę Zespołu Przychodni Specjalistycznych na Facebooku i udostępnić ją znajomym.

Wśród osób, które do nas dołączą rozlosujemy atrakcyjne nagrody:

1. Konsultacja u znanego neurochirurga, prof. dra hab. n. med. Andrzeja Maciejczaka

2. Wizyta u dietetyka i trenera personalnego, Joanny Mamuszki

3. Roczny karnet na parking Zespołu Przychodni Specjalistycznych

Co trzeba zrobić aby wziąć udział w losowaniu nagród?

1. Polub FB Zespołu Przychodni Specjalistycznych
2. Zaproś znajomych do polubienia FB Zespołu Przychodni Specjalistycznych
3. Wpisz w komentarzu „Biorę udział w konkursie i walczę o nagrodę (tu wpisz jaką?)”

Zabawa potrwa do 4 marca.  Nazwiska zwycięzców opublikujemy na stronie internetowej ZPS 6 marca.

Zapraszamy!

 

 

Regulamin konkursu z dnia 22 lutego 2018 roku

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na profilu przychodni jest Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. zo.o., ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1, 33-100 Tarnów (dalej „Organizator”).

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem http://www.facebook.com/.

7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

II. Uczestnik konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu,

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

g) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora a także członkowie ich najbliższej rodziny.

III. Nagrody dla Uczestników

Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w konkursie jest jedna konsultacja neurochirurgiczna u Profesora dr. hab. n. med. Andrzeja Maciejczaka lub dietetyka Joanny Mamuszki w terminie ustalonym wspólnie przez nagrodzonego uczestnika oraz organizatora konkursu oraz karnet uprawniający do całorocznego, bezpłatnego wjazdu na parking ZPS-u

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na oficjalnym profilu przychodni.

2. Termin obowiązywania Konkursu: 22 luty 2018 roku do 4 marzec 2018 roku.

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Zadaniem Uczestnika jest polubienie profilu przychodni oraz zamieszczenie komentarza określającego, za co lubiany jest Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. zo.o. w Tarnowie.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.zps.tarnow.pl , www.facebook.com/ZPSTarnow/

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości, polubienie firmowego profilu oraz zamieszczenie komentarza określonego w pkt. V.

3. Informacja o nagrodzonym komentarzu zostanie opublikowana w osobnym poście na fanpage’u dnia 6 marca 2018 roku.

4. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od zamieszczenia informacji wskazanej w pkt. 3 wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a) imię i nazwisko

b) adres korespondencyjny

c) numer telefonu

d) adres mailowy

5. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 4, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

6. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy.

7. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia

weryfikacji wieku;

f) nie ukończyli 18 lat.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2018 r. do odwołania.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej zps.tarnow.pl

 21 lutego 2018 Aktualności

Dlaczego pomimo drakońskiej diety i potów wylanych na siłowni waga ani drgnie? Problem może tkwić w tarczycy!

Joanna Mamuszka zwraca uwagę, że kłopoty ze zdrowiem mogą skutecznie utrudniać walkę ze zbędnymi kilogramami.

Choroby tarczycy takie jak niedoczynność czy Hashimoto, które są ostatnio prawdziwą plagą mogą zakłócić proces odchudzania – mówi specjalistka od zdrowego odżywiania. – Prawidłowa praca tarczycy odpowiada za nasze tempo metabolizmu – dodaje dietetyk.

Dlatego odchudzanie powinniśmy zacząć od serii badań.

Podstawowe to morfologia, hormony tarczycy (TSH, FT3, FT4) , lipidogram prób wątrobowych – wylicza Joanna Mamuszka.

Statystyki są alarmujące, prawidłową wagą może poszczycić się tylko co drugi Polak. Prawie połowa osób w naszym kraju cierpi na nadwagę lub otyłość. Tymczasem nadmierne kilogramy odbijają się na naszym zdrowiu.

Osoby otyłe borykają się przede wszystkim z nadciśnieniem tętniczym, wysokim poziomem cholesterolu, nieprawidłową pracą tarczycy, insulinoopornością, a także problemami kostno-stawowymi, żylakami, bezdechem sennym, zgagą wzdęciami czy zaparciami – wylicza Joanna Mamuszka.

Dietetyk podkreśla też, że jeśli chcemy schudnąć wcale nie musimy skrupulatnie liczyć kalorii i zaglądać do tablic z indeksami glikemicznymi. Wystarczy, że nasz codzienny jadłospis wyczyścimy z fast foodów, cukru, alkoholu i zaczniemy jeść regularnie.

Jeśli chcesz umówić się na wizytę z naszą Panią dietetyk zadzwoń pod nr 14 631 02 74

Posłuchaj audycji Bez Skierowania w Radiu RDN z udziałem Joanny Mamuszki:

Odchudzanie zacznij od serii badań! (20.02.2018)

 17 lutego 2018 Aktualności

Akcja w ramach Kolorowej Soboty w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie potwierdziła niestety, że problem jest wśród dzieci i młodzieży i to duży.

Na 150 przebadanych dzieci u 81 stwierdziliśmy wady postawy. Najczęstsze wady to skolioza (21 małych pacjentów), plecy okrągłe (10 dzieci), kolana koślawe (9 dzieci), płaskostopie (15 dzieci) i stopa płasko-koślawa (11 małych pacjentów) – wylicza chirurg ortopeda, Jarosław Kolendo. – Dzieci z wadami postawy skierowaliśmy do leczenia rehabilitacyjnego. Trójka dzieci wymaga niestety leczenia operacyjnego – dodaje specjalista ZPS.

Posłuchaj Jarosława Kolendo:

 

Bezpłatne badania profilaktyczne w Zespole Przychodni Specjalistycznych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Przez cały dzień przychodziły rodziny z dziećmi. Wśród małych pacjentów był także syn znanego wokalisty, Marka Piekarczyka.

Przyjechałem do Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie ze swoim synkiem  Filipem ponieważ dla mnie jego zdrowie jest najważniejsze. Jestem jego ojcem i odpowiadam za to co będzie się z nim działo w przyszłości – powiedział artysta. Uważam, że najlepiej zapobiegać. Profilaktyka jest ważniejsza od leczenia, bo na leczenie często może być już za późno. Namawiam wszystkich do badań profilaktycznych dzieci. Dla każdego rodzica to powinien być priorytet – dodał Marek Piekarczyk.

Posłuchaj Marka Piekarczyka:

 

Tymczasem specjaliści biją na alarm. 80% dzieci i młodzieży ma wady postawy.

W przyszłości takie osoby mogą mieć poważne problemy z poruszaniem się a nawet z oddychaniem.

 Lekarz Jarosław Kolendo zwraca uwagę na czynniki, które mają wpływ na rozwój wad postawy.

Siedzący tryb życia, zbyt mała ilość ruchu, niewłaściwe obuwie i ubiór, nieodpowiednie noszenie teczki z książkami, niedostosowanie ławki szkolnej do warunków fizycznych dziecka czy złe oświetlenie wymienia specjalista. I jak dodaje, to są czynniki środowiskowe, które teoretycznie możemy wyeliminować.

Na najmłodszych czekały atrakcyjne zajęcia zorganizowane przez stowarzyszenie SIEMACHA z Tarnowa.

Kolorowe Soboty w Zespole Przychodni Specjalistycznych odbywają się od początku roku. W marcu zaplanowano badania spirometryczne i konsultacje alergologiczne. W kwietniu będzie diagnostyka okulistyczna, a w maju, badania słuchu.

Zobacz galerię zdjęć:

28275208_548632368856353_682130118_o
28170012_548632585522998_1779808867_o
28169779_548632565523000_1178879767_o
28278718_548632875522969_385185847_o
28217926_548632692189654_313161739_o
28217961_548632862189637_47890277_o
28217247_548632865522970_742046524_o
28170448_1480284688735920_2013022619_o
28207593_548632592189664_1410668861_o
28207712_548632558856334_1209091982_o
28208113_548632685522988_275174290_o
28169755_548632502189673_909935653_o
28217103_548632495523007_538325519_o
28217085_548632458856344_51567800_o
28170562_548632935522963_1579948003_o
28208582_1730502517011501_1292972754_o
28126323_548632842189639_1439741959_o
28170973_548632572189666_1119320784_o
28170107_548632762189647_1949726350_o
28171521_548632912189632_99639321_o
28170424_548632548856335_530173458_o

 17 lutego 2018 Aktualności

 W Zespole Przychodni Specjalistycznych od rana trwają badania profilaktyczne dzieci i młodzieży pod kątem wad postawy. Wśród małych pacjentów pojawił się także syn Marka Piekarczyka.

Przyjechałem do Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie ze swoim synkiem Filipem ponieważ dla mnie jego zdrowie jest najważniejsze. Jestem jego ojcem i odpowiadam za to co będzie się z nim działo w przyszłości – powiedział artysta. Uważam, że najlepiej zapobiegać. Profilaktyka jest ważniejsza od leczenia, bo na leczenie często może być już za późno.Namawiam wszystkich do badań profilaktycznych dzieci, uważam  że dla każdego rodzica to powinien być priorytet – dodał Marek Piekarczyk ( na zdj.)

Tymczasem specjaliści biją na alarm. 80% dzieci i młodzieży ma wady postawy. W przyszłości takie osoby mogą mieć poważne problemy z poruszaniem się a nawet z oddychaniem.

Do naszych gabinetów zgłasza się coraz więcej młodych pacjentów z wadami postawy – mówi chirurg, ortopeda Jarosław Kolendo z Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie. ( na zdj.)  – Plecy okrągłe, skolioza, kolana koślawe czy szpotawe, płaskostopie i stopy płasko – koślaweto są wady, które najczęściej obserwujemy u dzieci i młodzieży – wylicza specjalista.

Chirurg ortopeda zwraca uwagę na czynniki, które mają wpływ na rozwój wad postawy.

Siedzący tryb życia, zbyt mała ilość ruchu, niewłaściwe obuwie i ubiór, nieodpowiednie noszenie teczki z książkami, niedostosowanie ławki szkolnej do warunków fizycznych dziecka czy złe oświetlenie wymienia Jarosław Kolendo. I jak dodaje, to są czynniki środowiskowe, które teoretycznie możemy wyeliminować.

Bezpłatne badania w ramach Kolorowej Soboty potrwają do godziny 18.00.

Każdy może przyprowadzić swoje dziecko.

Posłuchaj Marka Piekarczyka:

 15 lutego 2018 Aktualności

Specjaliści od jogi przekonują, że jest lekarstwem dla duszy i ciała. Likwiduje bóle pleców, karku, barków i kolan, wzmacnia stawy i kości, reguluje ciśnienie krwi. To tylko kilka przykładów, bo lista korzyści jest ogromna.

Joga daje siłę, elastyczność i lepszą kondycję, dotlenia i oczyszcza organizm co pozwala zwalczać bóle głowy, bezsenność i depresję, harmonizuje działanie układu hormonalnego, wpływa na narządy wewnętrzne, regenerując je i pomagając utrzymać w zdrowiu – wylicza Tomasz Doroż, dyplomowany nauczyciel Jogi wg metody B. K.

Praktyka jogi opiera się na ćwiczeniu asan czyli pozycji jogicznych, mających na celu uelastycznienie, wzmocnienie oraz zrelaksowanie ciała, a także uspokojenie i wyciszenie umysłu.

Jogę można ćwiczyć w każdym wieku ponieważ nigdy nie jest za późno na poprawę stanu zdrowia i samopoczucia – zachęca instruktor.

Zajęcia trwają 1.5 h. Wystarczy zabrać strój na przebranie (koszulka, spodenki). Ćwiczymy boso lub w skarpetkach.

Ćwiczenia  odbywają się w czwartki przy ul. Mostowa 6

Zapisy pod numerem telefonu 14 631–02–74

Posłuchaj Tomasza Doroża:

14 lutego 2018 Aktualności

Jeśli chcesz schudnąć albo przytyć lub utrzymać aktualną wagę ciała, umów się na wizytę do naszej nowej Pani dietetyk.

Joanna Mamuszka jest absolwentką dietetyki w Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla w Krakowie. Pracuje jako dietetyk i trener personalny. Zajmuje się również edukacją żywieniową dzieci w szkołach i przedszkolach.

Specjalistka pomaga wprowadzić w życie zdrowe zasady żywienia i indywidualnie dostosowuje dietę do pacjenta biorąc pod uwagę jego stan zdrowia.

Praca jest dla niej pasją, dlatego też stale dokształca się i rozwija swoje kompetencje. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu dietetyki i suplementacji w sporcie, dietoterapii oraz liczne kursy związane z mikroflorą jelitową, problemami z tarczycą, problemami hormonalnymi i wiele innych.

Dodatkowo interesuję się sportem siłowym, dlatego w pracy z klientem stara łączyć się elementy zdrowego odżywiania i odpowiednio dobraną aktywnością fizyczną.

Uczestniczyła w wielu szkoleniach:
Dietetyka i Suplementacja poziom 1/2/3 – Jakub Mauricz
Dietoterapia poziom 3 – MedFood
Od jelit do mózgu – MedFood
Dieta inne podejście – Iwona Wierzbicka
Kurs Trenera personalnego – A4Academy
Psychodiettyka i coaching – A4Academu
Dietoterapia- zaburzenia hormonalne – hormony płciowe – A4Academy
Zaawansowane systemy odżywiania – A4Academy

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 14 631 02 74

Blog Joanny Mamuszki:

https://www.facebook.com/zdroworozsadkowobymuszka/

11 lutego 2018 Aktualności

Specjaliści biją na alarm. Już ponad 80 procent dzieci ma wady postawy. Lekceważone mogą doprowadzić do kalectwa.

Do naszych gabinetów zgłasza się coraz więcej młodych pacjentów z wadami postawy – mówi chirurg, ortopeda Jarosław Kolendo z Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie. – Plecy okrągłe, skolioza, kolana koślawe czy szpotawe, płaskostopie i stopy płasko – koślaweto są wady, które najczęściej obserwujemy u dzieci i młodzieży – wylicza specjalista.

Stąd kolejna Kolorowa Sobota w ZPS. Tym razem poświęcona właśnie wadom postawy dzieci i młodzieży.

Będziemy sprawdzać prawidłowe ustawienie głowy,  prawidłowe ustawienie krzywizn kręgosłupa w pozycji strzałkowej (bocznej) i prostego kręgosłupa w pozycji czołowej oraz prawidłowe wysklepienie klatki piersiowej, oś kończyn dolnych i prawidłowe wysklepienie stóp mówi Jarosław Kolendo.

Chirurg ortopeda zwraca uwagę na czynniki, które mają wpływ na rozwój wad postawy.

Siedzący tryb życia, zbyt mała ilość ruchu, niewłaściwe obuwie i ubiór, nieodpowiednie noszenie teczki z książkami, niedostosowanie ławki szkolnej do warunków fizycznych dziecka czy złe oświetlenie wymienia Jarosław Kolendo. I jak dodaje, to są czynniki środowiskowe, które teoretycznie możemy wyeliminować.

Kolorowe Soboty w Zespole Przychodni Specjalistycznych mają zwrócić uwagę na wagę problemu i uświadomić rodziców jak ważna jest profilaktyka.

Najbliższa akcja, dedykowana wadom postawy dzieci i młodzieży będzie 17 lutego w ZPS przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w godzinach od 9.00 do 18.00.

Zapisy prowadzone są pod nr 14 63-10-274

Na najmłodszych czekać będą także atrakcyjne zajęcia zorganizowane przez stowarzyszenie SIEMACHA z Tarnowa.

Kolorowe Soboty w Zespole Przychodni Specjalistycznych odbywają się od początku roku. W marcu zaplanowano badania spirometryczne i konsultacje alergologiczne. W kwietniu będzie diagnostyka okulistyczna, a w maju, badania słuchu.

Posłuchaj:

 


Zespół Przychodni Specjalistyczych w Tarnowie
Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
ul. Mostowa 6
33-100 Tarnów

NIP: 8733250820
REGON: 851800010

Wykonanie: Satis.net.pl . 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czytanie treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support