Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Nowy aparat KRIO