Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Obchody X-lecia ZPSu w Tarnowie

Minęło właśnie dziesięć lat, od kiedy na medycznej mapie Tarnowa pojawił się nowy podmiot – Zespół Przychodni Specjalistycznych.

Pomysł wyłączenia poradni specjalistycznych ze struktury szpitala pojawił się w głowie ówczesnego dyrektora Szpitala im. E. Szczeklika – Jerzego Marciniaka. Działając oddzielnie obie jednostki miały większe szanse na duży kontrakt, a co za tym idzie mogły udzielać więcej porad dla większej ilości mieszkańców. Tą ideą jej twórcy zarazili ówczesnego wiceprezydenta Romana Ciepielę odpowiadającego za miejską służbę zdrowia. Zarząd miasta zaakceptował pomysł, a radni podjęli stosowną uchwałę.

12 czerwca 2000 roku ZPS SP ZOZ został wpisany do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a na jego czele stanął Dyrektor lek. med. Artur Asztabski, który do dziś pełni tę funkcję.

Istotne dla rozwoju ZPS było opracowanie i konsekwentne realizowanie długofalowej strategii polegającej na utrzymaniu wszystkich dotychczas funkcjonujących poradni przy stopniowej likwidacji ich pierwotnych lokalizacji i redukcji do maksymalnie dwóch budynków stosunkowo niedaleko od siebie oddalonych. Drugim strategicznym kierunkiem było wypełnienie białych plam na medycznej mapie miasta, a więc tworzenie poradni, których wcześniej w Tarnowie nie było, a na które jest duże zapotrzebowanie. W ten sposób powstała chirurgia jednego dnia, oddział dzienny psychiatryczny, poradnia chorób zakaźnych oraz w ostatnim czasie kriokomora.

11 czerwca 2010 r. ZPS uroczyście obchodził jubileusz X-lecia swojej działalności. W obchodach uczestniczyli między innymi: w-ce Wojewoda –Stanisław Sorys , w-ce starosta tarnowski – Mirosław Banach, Prezydent Miasta Tarnowa – Ryszard Ścigała, Dyrektor MOW NFZ – Barbara Bulanowska.

Podczas uroczystości jubileuszowych pracownikom Zespołu Przychodni Specjalistycznych wręczone zostały medale Prezydenta RP, odznaczenia Ministra Zdrowia, dyplomy oraz statuetki „Bene Meritus”.