Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zadanie dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych do analizatora Advia Centaur wraz z dzierżawą analizatora zastępczego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zadanie dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych do analizatora Advia Centaur wraz z dzierżawą analizatora zastępczego

 

Data ogłoszenia:

2014-03-07

 

Data ostatniej modyfikacji:

2014-03-07

 

Dokumenty:

L.p. Nazwa dokumentu Data publikacji
Format PDF
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2014-03-07 Pobierz PDF

 

Odnośnik do ogłoszenia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 49921 – 2014 z dnia 2014-03-07 r.