Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Otwarcie Kriokomory Ogólnoustrojowej w ZPS

11 czerwca 2010 r. Zespól Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie obchodził jubileusz 10-lecia swego istnienia. Z tej okazji uruchomił pierwszą tego typu w regionie tarnowskim ogóloustrojową komorę kriogeniczną.

Kriokomora powstała w nowym budynku przy ul. Mostowej 6. dobudowanym do „starego” obiektu ZPS. Obok kriokomory znajdują się: duża sala do ćwiczeń, pokój do odpoczynku, szatnie, natryski i bufet.

Powstanie kriokomory możliwe było dzięki Gminie Miasta Tarnowa, która przekazała działkę Zespołowi Przychodni Specjalistycznych.

Inwestycja finansowana była z kilku źródeł: Gmina miasta Tarnowa, Zarząd Województwa Małopolskiego, ze środków PFRON oraz środków własnych.