Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Podpisana umowa na modernizację

Już pod koniec października rozpoczną się prace związane z modernizacją budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowie. Koszt inwestycji to ponad 12,8 milionów złotych. Wykonawcą modernizacji będzie Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy.

Korzyści dla pacjentów i lekarzy

Planowane zmiany obejmą modernizację ciągów komunikacyjnych, rejestracji, a w wyniku inwestycji do dyspozycji lekarzy będzie 16 nowych gabinetów. Poprawią się także warunki
dla chirurgii jednego dnia, która zyska nowe pomieszczenie. Wybudowana zostanie sala operacyjna z zapleczem dostosowanym do aktualnych wymogów. Będą łóżka dla pacjentów
po zabiegu. Ponadto zamiast analogowego rentgena pojawi się rentgen cyfrowy.

Efekt planowanej modernizacji, to poprawa nie tylko komfortu pracy lekarzy,
ale i pacjentów, którzy będą przyjmowani w znacznie lepszych warunkach niż dotąd.
Główne wejście zostanie usytuowane na poziomie chodnika, a na tym nie koniec ponieważ przewidziano likwidację podjazdu, co z pewnością zapewni większą wygodę dla osób niepełnosprawnych. Z kolei szatnia i bufet zmienią lokalizację z piwnic na parter.

Funkcjonowanie placówki na czas remontu

Na czas modernizacji opracowano koncepcję funkcjonowania placówki – w taki sposób, aby utrudnienia miały jak najmniejszy wpływ na obsługę pacjentów. Część poradni
i pracowni zostanie przeniesionych do budynku ZPS przy ul. Mostowej – w październiku zaplanowano przemieszczenie pracowni EMG i poradni Logopedycznej, natomiast
w listopadzie poradni Chirurgii Ogólnej, a także Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Przewidziano również następujące zmiany:

  • Pracownia RTG przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie będzie działała do 10. listopada.
    Po tej dacie na ul. M. Skłodowskiej-Curie pozostanie RTG stomatologiczne, które z parteru zostanie przeniesione na I piętro. Pozostałe zdjęcia wykonać będzie można tylko w Pracowni RTG przy ul. Mostowej 6.
  • Rejestracja Ogólna z dotychczasowych pomieszczeń zostanie przeniesiona do pomieszczeń zajmowanych obecnie przez poradnię Chirurgii Ogólnej i Ortopedię (także na parterze).
  • Zlikwidowana zostanie pochylnia od strony głównego wejścia od ul. M. Skłodowskiej-Curie. Wejście dla osób niepełnosprawnych (pochylnia) przewidziano od strony parkingu na terenie szpitala – wejście od ortopedii.
  • Główne wejście od ulicy M. Skłodowskiej-Curie zostanie nieco przesunięte.
    Ciąg komunikacyjny będzie przebiegał przez obecną „małą rejestrację”.