Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Podziękowania dla Heleny Chłopeckiej

Helena Chłopecka, starsza pielęgniarka w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie rozpoczęła zasłużoną emeryturę. Wieloletnia praca i zaangażowanie zostało docenione przez prezesa i zarząd ZPS, a także współpracowników pani Heleny. Nie zabrakło więc kwiatów, upominków oraz życzeń dla pielęgniarki, która pomimo emerytury nadal będzie udzielać pomocy pacjentom i dzielić się swoim doświadczeniem z pracownikami przychodni, świadcząc pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Dodajmy, że Helenę Chłopecką doskonale znają osoby, które wykonują w ZPS m.in. spirometrię. Pielęgniarka swoją pracę zawodową rozpoczęła 6 kwietnia 1975 r. Pracowała w Szpitalu Szczeklika (funkcjonował jako Wojewódzki Szpital Zespolony) jako pielęgniarka na Oddziale Płucnym, potem w Pracowni Badań Czynnościowych i Poradni Przeciwgruźliczej. Po wyodrębnieniu Zespołu Przychodni Specjalistycznych ze struktur szpitala pracowała w Poradni Przeciwgruźliczej, Pracowni Badań Czynnościowych Narządu Oddechowego oraz Poradni Pulmonologicznej (chorób płuc).