Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Mocz – badanie ogólne


Cel badania: badanie moczu jest ważnym uzupełnieniem badań krwi szczególnie w chorobach układu moczowego oraz w razie zajęcia nerek w przebiegu chorób układowych. Oznaczamy białko,cukier,ciała ketonowe, bilirubinę,krew,ciężar właściwy oraz osad .

Materiał: mocz poranny

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe