Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

AMA – przeciwciała przeciwko mitochondriom

 

Cel badania: badanie jest przydatne w diagnostyce oraz monitorowaniu leczenia chorób z tzw. autoagresji. Są to choroby, w przebiegu których organizm wytwarza przeciwciała przeciwko własnym tkankom i stopniowo je uszkadza. AMA występują w chorobach dotyczących głównie wątroby np. w pierwotnej żółciowej marskości wątroby.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe