Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

ASMA – przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim

 

Cel badania: badanie jest przydatne w diagnostyce oraz monitorowaniu leczenia chorób z tzw. autoagresji. Są to choroby, w przebiegu których organizm wytwarza przeciwciała przeciwko własnym tkankom i stopniowo je uszkadza. W/w przeciwciała skierowane są przeciwko komórkom mięśni gładkich, na ich działanie narażone więc są organy które taką tkankę mają w swojej budowie.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe