Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka

 

Cel badania: badanie potwierdza występowanie we krwi pacjenta przeciwciał, które wykrywa się w przypadku istnienia chorób z tzw. autoagresji. Są to choroby prowadzące do stopniowego uszkodzenia własnych tkanek. W tym przypadku badanie wykrywa p/ciała skierowane p/ko komórkom okładzinowym żołądka, odpowiedzialnym za produkcję kwasu solnego w żołądku.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe