Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

VDRL

 

Cel badania: badanie służy do serologicznej diagnostyki kiły, należącej do grupy chorób wenerycznych. Jest to tzw. Odczyn kłaczkujący (precypitacyjny) wykrywający reaginy (przeciwciała) kiłowe, jeżeli są obecne we krwi pacjenta.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe