Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

ACP – fosfataza kwaśna całkowita

ACP – fosfataza kwaśna całkowita – enzym, którego źródłem są osteoklasty, gruczoł krokowy, płytki krwi , erytrocyty, trzustka, jelito i nerki.

Cel badania: zwiększenie aktywności kwaśnej fosfatazy jest spowodowane głównie: rakiem lub masażem gruczołu krokowego, chorobami kości, nadmiernym rozpadem płytek krwi lub erytrocytów.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe