Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Albuminy

Albuminy to białka syntetyzowane w wątrobie. W surowicy krwi pełnią rolę białek nośnikowych, są odpowiedzialne za ciśnienie koloidoosmotyczne oraz stanowią źródło aminokwasów do syntezy innych białek. Niski poziom albuminy może być spowodowany: zaburzeniami syntezy, niedostateczną podażą białka, upośledzeniem wchłaniania białka, nadmierną utratą białka lub stanami wzmożonego rozpadu białka.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe