Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

AST – aminotransferaza asparaginianowa

Aminotransferaza asparaginianowa – enzym wewnątrzkomórkowy Jego najwyższe stężenia występują w mięśniu sercowym, wątrobie, mięśniach szkieletowych, nerkach i erytrocytach. Podwyższona aktywność AST w osoczu wskazuje na uszkodzenie komórek narządu.

Cel badania: choroby wątroby i dróg żółciowych, ostry zawał serca, choroby mięśni szkieletowych.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe