Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

C3 – białko układu dopełniacza

Układ dopełniacza składa się z wielu białek i odgrywa istotną rolę w stanach zapalnych ułatwiając eliminację obcych antygenów w organizmie w organizmie. Proces aktywacji dopełniacza ma charakter kaskadowy i może zachodzić drogą klasyczną lub alternatywną. Składnik C3 jest zużywany zarówno drogą klasyczną jak i alternatywną.C4 obniża się w wyniku aktywacji drogi klasycznej.

Cel badania: Ocena układu dopełniacza.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe