Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Cholesterol LDL

Frakcja miażdżyco – twórcza cholesterolu.

Cel badania: ocena ryzyka miażdżycy i jej następstw, monitorowanie leczenia lekami obniżającymi poziom cholesterolu.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe