Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Clearance kreatyniny

 Clearance kreatyniny – to objętość osocza która jest całkowicie oczyszczana przez nerki z kreatyniny w jednostce czasu.

Cel badania: diagnostyka i monitorowanie niewydolności nerek.

Materiał: Mocz Dzienna Zbiórka , surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe