Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

CPK – kinaza fosfokreatynowa

Kinaza fosfokreatynowa – enzym, którego największa aktywność występuje przede wszystkim w mięśniach szkieletowych, sercu i mózgu. Czuły wskaźnik uszkodzenia mięśni.

Cel badania:  choroby mięśnia sercowego, choroby mięśni szkieletowych.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe