Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Glukoza

Glukoza – cukier służący ocenie metabolizmu węglowodanów w organizmie.

Cel badania: diagnostyka nietolerancji glukozy, cukrzycy, monitorowanie terapii cukrzycowej

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe