Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

IgG – immunoglobulina

Odgrywa główną rolę w długofalowej ochronie przed zakażeniami, wykazując wolną ale długotrwała odpowiedź na bodziec antygenowy. Po ponownej ekspozycji na ten sam bodziec antygenowy IgG gwałtownie wzrasta. IgG przechodzi przez łożysko i odgrywa dużą role w ochronie przed zakażeniami u noworodków.

Cel badania: diagnostyka infekcji.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe