Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Magnez

Magnez  – pierwiastek występujący głównie w kościach ( około 50%) oraz w tkankach miękkich, mięśniach, we wnętrzu komórek. Tylko 1% magnezu występuje w przestrzenie zewnątrzkomórkowej.

Cel badania: niedobór magnezu znacząco wpływa na układ nerwowy, sercowo-naczyniowy i kostno – stawowy. oraz powoduje nadpobudliwość nerwowo-mięśniową.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe