Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Mocz – amylaza

 

Cel badania: diagnostyka chorób zapalnych trzustki i ślinianek, niedrożności jelit lub po perforacji wrzodu żołądka do dwunastnicy z wydostaniem się amylazy śliniankowej lub trzustkowej do jamy otrzewnowej. U chorych z makroamylazemią oraz przewlekłą niewydolnością nerek badanie nie ma wartości diagnostycznej.

Materiał: mocz

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe