Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Mocz – białko

 

Łagodny białkomocz może występować na skutek wysiłku fizycznego, gorączki lub przebywaniu przez dłuższy czas w pozycji pionowej i nie ma istotnego znaczenia chorobowego. Istotne znaczenie dla diagnostyki różnicowej białkomoczu ma badanie elektroforetyczne białek moczu.

Cel badania: Badanie istotne w diagnozowaniu i leczeniu choroby nerek.

Materiał: mocz

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe