Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Mocz – magnez

 

Cel badania: ocena wydalanie magnezu z moczem .

Materiał: mocz

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe