Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Mocz – potas

 

Cel badania: diagnostyka różnicowa hipokaliemi o niejasnej etiologii. Zmniejszone wydalanie potasu u osób z hipokaliemią wskazuje na występowanie pozanerkowej utraty potasu(np. wymioty, biegunki),zwiększone wydalanie potasu u osób z hipokaliemią wskazuje na nerkową utratę potasu

Materiał: mocz

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe