Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Odczyn Waalera Rosego (czynnik reumatoidalny)

Czynnik występujący w chorobach tkanki łącznej, niektórych zakażeniach wirusowych i bakteryjnych, niektórych schorzeniach wątroby i płuc. Nie u wszystkich chorych na RZS wynik badania jest dodatni, dlatego musi być interpretowany w powiązaniu z obrazem klinicznym.

Cel badania: potwierdzenie rozpoznania reumatoidalnego zapalenia stawów, nie jest przydatny do monitorowania przebiegu choroby.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe