Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Potas

Główny kation śródkomórkowy. Odgrywa dużą rolę w przewodnictwie nerwowym i mięśniowym. Niski poziom potasu powoduje zaburzenia przewodnictwa nerwowego i mięśniowego ( mięśnie gładkie, poprzecznie prążkowane i mięsień sercowy),a także czynności nerek i równowagi kwasowo-zasadowej. Silna hipokalemia może zagrażać życiu. hiperkalemia powoduje zaburzenia czynności mięśnia sercowego, mięśni poprzecznie prążkowanych oraz układu nerwowego. Jest to stan zagrażający życiu i wymaga natychmiastowego leczenia.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe