Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

FAG – Fosfataza alkaliczna granulocytów

 

Cel badania: Określanie aktywności fosfatazy alkalicznej granulocytów ma zastosowanie w różnicowaniu zwłóknieniem szpiku (akt.w nor.lub podw.). Różnicowanie przewlekłej białaczki szpikowej z odczynem białaczkowym.Różnicowanie czerwienicy prawdziwej(zwiększenie aktywności ) z postaciami nadkrwistości wtórnej.

Materiał: Krew żylna pełna EDTA

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe