Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Schilling mikroskopowy

 

Cel badania: Badanie ma na celu ocenę składu procentowego populacji leukocytów oraz ocenę zmian morfologii erytrocytów,granulocytów,limfocytów i płytek krwi.

Materiał: Krew żylna pełna EDTA

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe