Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

TSH-III Generacja, tyreotropina

 

Cel badania: hormon stymulujący tarczycę, najczulszy wskaźnik funkcjonowania tarczycy, różnicuje nadczynność i niedoczynność tarczycy.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe