Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.