Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Czas protrombinowy (PT)

 

Cel badania: Jest to jedno z badań układu krzepnięcia.Wskazuje na ewentualny niedobór czynnika VII lub wit.K, kontroluje leczenie doustnymi antykoagulantami (np.  acenokumarol, sintrom, synkumar ), badanie kontrolne przed planowaną operacją.Sposobem wyrażenia wyniku PT jest INR – międzynarodowy współczynnik znormalizowany.Został wprowadzony w celu ujednolicenia pomiarów PT i umożliwienia porównywania wyników różnych laboratoriów.

Materiał: Krew żylna osocze (cytrynian)

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe