Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Ca 125, OV

Marker nowotworowy jajnika

Cel badania: antygen jest wykrywany w tkankach płodu, głównie na komórkach nabłonkowatych jajnika, wartości podwyższone obserwujemy w nowotworze jajnika, endometriozie, zapaleniu otrzewnej, ciąży.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe