Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

PSA – swoisty antygen sterczowy

 

Cel badania: PSA jest glikoproteiną swoistą dla gruczołu krokowego, powstającą w komórkach nabłonkowych stercza, PSA jest swoisty dla narządu ale nie dla nowotworu, najlepszy marker nowotworowy gruczołu krokowego. Wartości podwyższone występują w zapaleniu, łagodnym rozroście i nowotworze gruczołu krokowego.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe