Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Pracownia Badań Słuchu

Dział Diagnostyki Medycznej
ul. Marii  Skłodowskiej Curie 1 (III piętro)
33-100 Tarnów
tel. (14) 63 10 217

Kierownik – mgr Beata Holik – Januś

Pracownia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00

Audiometria jest metodą badania słuchu. Najczęściej wykonywanym badaniem audiometrycznym jest audiometria tonalna. Badany znajduje się w specjalnie izolowanym i wytłumionym pomieszczeniu (kabinie ciszy) i odpowiada po usłyszeniu dźwięku. Dźwięk jest generowany z audiometru do specjalnych słuchawek. Podczas badania mierzy się odpowiedzi w poszczególnych częstotliwościach i natężeniach dźwięku, a wyniki są prezentowane w postaci krzywych – audiogramów. Krzywe audiometryczne obrazują schorzenia i wielkość ubytków słuchu i są podstawą ewentualnego leczenia i doboru aparatu słuchowego.

W pracowni wykonywana jest także Tympanometria.

Tympanometria jest również rodzajem nieinwazyjnej metody badania słuchu. Polega na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Jej wynikiem jest powstanie krzywej tympanogramu, za pomocą której można zdiagnozować pęknięcie błony bębenkowej, infekcje ucha środkowego (szczególnie u dzieci), niedrożność trąbki Eustachiusza i nieprawidłowość zanikania odruchu strzemiączkowego.

W czasie badania do przewodu słuchowego wkładamy zatyczkę dokładnie uszczelniającą przewód. Do zatyczki dochodzą trzy przewody z aparatu tympanometrycznego pierwszy połączony z generatorem dźwięku, drugi z mikrofonem i trzeci z pompą zmieniającą ciśnienie w przewodzie słuchowym. Zmiany ciśnienia powodują wychylenie błony bębenkowej, które są rejestrowane automatycznie przez tympanometr i przedstawione w postaci krzywej – tympanogramu.

Zarówno badanie słuchu audiometrem czy tympanometrem musi być przeprowadzone badanie otolaryngologiczne (przez lekarza) z oceną drożności trąbki słuchowej i badaniem subiektywnym słuchu.

W przypadku niedrożności najpierw często wykonywane jest płukanie przewodu słuchowego.

Do przeprowadzenia badań nie ma innego specjalnego przygotowania. Mogą być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane są u pacjentów w każdym wieku.