Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Pracownia Densytometryczna

Dział Diagnostyki Medycznej
ul. Mostowa 6 (parter)
33-100 Tarnów
tel. (14) 63 24 241

Kierownik – mgr Beata Holik – Januś

Pracownia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00

Densytometria – badanie gęstości kości, badanie obrazowe w rozpoznawaniu osteoporozy.

Badanie densytometryczne określa gęstość mineralną kości, pozwalając precyzyjnie zmierzyć masę kości. Densytometria ocenia stopień pochłaniania wiązki promieni rentgenowskich przenikających tkankę kostną zależnie od jej gęstości. . Komputerowo tworzy się dwuwymiarowy obraz trójwymiarowej struktury kości, określając jej gęstość objętościową i powierzchniową. Pomiar gęstości kości pozwala pośrednio wnioskować o wytrzymałości kości na obciążenia mechaniczne. Dlatego badanie densytometryczne pozwala na wczesne stwierdzenie ryzyka złamań kręgów czy też szyjki kości udowej. Ma to znaczenie nie tylko we wczesnej diagnostyce osteoporozy i monitorowaniu leczenia, ale również osteopenii ( zagrożeniu osteoporozą) co ma podstawowe znaczenie w podjęciu intensywnej profilaktyki.

Badanie densytometryczne powinno się wykonywać w przypadku: obecności czynników ryzyka osteoporozy a także w okresie menopauzy i andropauzy oraz stwierdzenia choroby, w przebiegu której występuje ryzyko osteoporozy, potwierdzone radiologicznie ubytkiem masy kostnej.

Profilaktycznie należy badania wykonywać po 45 roku życia – badanie kręgosłupa lędźwiowego, a po 65 roku życia badanie szyjki kości udowej. Z wiekiem następuje zmniejszenie wzrostu człowieka co często spowodowane jest kondensacją kręgów, a to z kolei powoduje pozorne zwiększenie gęstości tkanki kostnej , dlatego po 65 roku życia wskazane jest badanie szyjki kości udowej.

Do badania densytometrycznego nie trzeba się przygotowywać. Pacjent nie musi się rozbierać, konieczne jest tylko odsunięcie z badanego obszaru metalowych części odzieży. Badany leży na specjalnym stole, ramię densytometru przesuwa się nad ocenianym fragmentem, a na ekranie monitora pojawia się obraz obszaru, którego gęstość jest mierzona. Badanie trwa kilka minut.

Komputer przedstawia wyniki w postaci tabeli i wykresów.

Badanie jest nieszkodliwe może być wykonane bez skierowania.