Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Fizykoterapia

Pracownia Fizykoterapii
Przychodnia Rehabilitacyjna (Dorośli)
ul. Marii  Skłodowskiej Curie 1 (I piętro)
33-100 Tarnów
tel. (14) 63 10 264

Pracownia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 19.00

Przychodnia Rehabilitacyjna z Kriokomorą Ogólnoustrojową (Dzieci)
ul. Mostowa 6
33-100 Tarnów
tel. (14) 63 24 261

Pracownia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00

W fizykoterapii oddziałujemy na organizm różnymi rodzajami energii spotykanymi w przyrodzie to jest: energią cieplną (ciepło/zimno), elektryczną, pola magnetycznego, fal ultradźwiękowych, ciśnieniem hydrostatycznym.

Energia ta jest wykorzystywana w różnych zabiegach fizjoterapeutycznych powodując zarówno działanie miejscowe jak i ogólny odczyn organizmu.

  1. energia cieplna – sollux, aorodyn, laser, krioterapia miejscowa i krioterapia ogólnoustrojowa – zabiegi w kriokomorze,
  2. pole elektryczne – prądy diadynamiczne – DD, interferencyjne – ID, prądy Kotza, prądy Trebertt,a, prądy Tens, galwanizacja, stymulacja, jonoforeza,
  3. pole magnetyczne – magnetronik – małej częstotliwości, terapuls – wielkiej częstotliwości/
  4. Ultradźwięki i fonoforeza – zabieg z lekiem.