Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Krioterapia

Pracownia Krioterapii w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie.

Pracownia Krioterapii
Przychodnia Rehabilitacyjna z Kriokomorą Ogólnoustrojową
ul. Mostowa 6
33-100 Tarnów
tel. (14) 63 24 261

Zabiegi w Kriokomorze Ogólnoustrojowej wykonywane są przez wykwalifikowany personel od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 18.00

Badanie kwalifikacyjne do zabiegów w kriokomorze ogólnoustrojowej przeprowadzają:

Lek. med. Marcin Koroński
Poniedziałek: 15.00 – 18.00
Piątek: 15.00 – 18.00

Lek. med. Adam Gąsior
Wtorek: 15.00 – 18.00
Środa: 15.00 – 18.00
Czwartek: 15.00 – 18.00

Krioterapia jest formą zimnolecznictwa, z zastosowaniem temperatury poniżej 0°C.

Krioterapia ogólnoustrojowa polega na umieszczeniu osoby w komorze kriogenicznej, w której temperatura wynosi od –100 do –160ºC, w czasie od 1,5 do 3 minut. Zabieg jest bezbolesny i ma na celu wywołanie odruchów i reakcji obronnych, które leczniczo są korzystne i skuteczne w przywracaniu prawidłowych funkcji organizmu. Po zabiegu krioterapii całego ciała niezbędna jest kinezyterapia, której wykonanie jest warunkiem koniecznym, aby zabieg przyniósł żądany efekt terapeutyczny.

Na ćwiczenia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zamienne.