Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Wykonanie elewacji budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 wraz z termomodernizacją

Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie zrealizował projekt pn.„Wykonanie elewacji budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 wraz z termomodernizacją”

finansowany ze środków Gminy Miasta Tarnowa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz ze śródków własnych. Inwestycje zrealizowano na łączną kwotę 564.974,25 zł.