Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Zmiany w parkowaniu

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie radni przychylili się do wniosku prezydenta miasta Romana Ciepieli i dokonali zmian w zasadach parkowania. Korekty przyniosą korzyści także dla pacjentów Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie, ponieważ ustanowiono pierwszą bezpłatną godzinę parkowania pod ZPS i na ulicy Szpitalnej – do ul. Mickiewicza.

Oprócz tego, w mieście skrócono czas płatnego parkowania (w godz. 9-16, zamiast w godz. 8-18) oraz zlikwidowano opłaty w soboty.

Zmiany wejdą w życie od 1 czerwca. Szczegóły na stronie internetowej magistratu.