Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Badania lekarskie uczniów/studentów

Informujemy, iż przyznany przez Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy limit badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia został już wykorzystany.

W związku z powyższym brak jest możliwości wykonania w Zespole Przychodni Specjalistycznych powyższych badań bezpłatnie.