Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Dostawa leków gotowych – 2013-06-18

Dostawa leków gotowych

Data ogłoszenia:

2013-06-18

 

Data ostatniej modyfikacji:

2013-06-26

 

Dokumenty:

L.p. Nazwa dokumentu Data publikacji Format HTML Format „Office” Format PDF
1. Ogłoszenie o zamówieniu 2013-06-18 Pobierz
2. SIWZ 2013-06-18 Pobierz
3. Formularz ofertowy 2013-06-18 Pobierz
4. Załączniki: nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 2013-06-18 Pobierz
5. Projekt umowy 2013-06-18 Pobierz
6. Załącznik nr I: Leki gotowe 2013-06-18 Pobierz
7. Wyjaśnienie do SIWZ 2013-06-21 Pobierz
7. Informacja o unieważnieniu postępowania 2013-06-26 Pobierz

 

Odnośnik do ogłoszenia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 234042-2013 z dnia 2013-06-18 r.