Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Dostawa leków gotowych – 2013-06-04

Dostawa leków gotowych

Data ogłoszenia:

2013-06-04

 

Data ostatniej modyfikacji:

2013-06-12

 

Dokumenty:

L.p. Nazwa dokumentu Data publikacji Format HTML Format „Office” Format PDF
1. Ogłoszenie o zamówieniu 2013-06-04 Pobierz
2. SIWZ 2013-06-04 Pobierz
3. Formularz ofertowy 2013-06-04 Pobierz
4. Załączniki: nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 2013-06-04 Pobierz
5. Projekt umowy 2013-06-04 Pobierz
6. Kopia LEKI Gotowe-puste 2013-06-04 Pobierz
7. Informacja o unieważnieniu postępowania 2013-06-12 Pobierz

 

Odnośnik do ogłoszenia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 2021467-2013 z dnia 2013-06-04 r.