Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Dostawa odczynników do aparatu immunochemicznego wraz z alergią oraz do aparatu do koagulologii wraz z dzierżawą aparatów

Dostawa odczynników do aparatu immunochemicznego wraz z alergią oraz do aparatu do koagulologii wraz z dzierżawą aparatów

 

Data ogłoszenia:

2014-04-08

 

Data ostatniej modyfikacji:

2014-05-30

 

Dokumenty:

L.p. Nazwa dokumentu Data publikacji
Format ‚Office’ Format PDF
1. Ogłoszenie o zamówieniu 2014-04-08 Pobierz
2. SIWZ 2014-04-08 Pobierz Pobierz
3. Formularz ofertowy zadanie I 2014-04-08 Pobierz Pobierz
4. Formularz ofertowy zadanie II 2014-04-08 Pobierz Pobierz
5. Załączniki II – VII 2014-04-08 Pobierz Pobierz
7. Projekt umowy dostawy 2014-04-08 Pobierz Pobierz
8. Projekt umowy dzierżawy 2014-04-08 Pobierz Pobierz
9. Załączniki immunochemia, alergeny – aparat, odczynniki 2014-04-08 Pobierz Pobierz
10. Załączniki koagulologia – aparat, odczynniki 2014-04-08 Pobierz Pobierz
11. Wyjaśnienia do SIWZ 2014-04-11 Pobierz Pobierz
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2014-05-08 Pobierz Pobierz
13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2014-05-30 Pobierz

 

Odnośnik do ogłoszenia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 76851 – 2014 z dnia 08.04.2014r.