Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Dostawa odczynników do badań analitycznych wraz z dzierżawą aparatu biochemicznego

Dostawa odczynników do badań analitycznych wraz z dzierżawą aparatu biochemicznego

 

Data ogłoszenia:

2014-04-01

 

Data ostatniej modyfikacji:

2014-05-05

 

Dokumenty:

L.p. Nazwa dokumentu Data publikacji
Format ‚Office’ Format PDF
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2014-04-01 Pobierz
2. SIWZ 2014-04-01 Pobierz Pobierz
3. Załacznik 1: Parametry aparatu 2014-04-01 Pobierz Pobierz
4. Załącznik 2: Zestawienie odczynników 2014-04-01 Pobierz Pobierz
5. Załączniki II – VII 2014-04-01 Pobierz Pobierz
6. Formularz ofertowy 2014-04-01 Pobierz Pobierz
7. Projekt umowy dostawy 2014-04-01 Pobierz Pobierz
8. Projekt umowy dzierżawy 2014-04-01 Pobierz Pobierz
9. Wyjaśnienia do SIWZ 2014-04-04 Pobierz
10. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2014-04-07 Pobierz
11. Wyjaśnienia do SIWZ i przesunięcie terminu składania ofert 2014-04-07 Pobierz
12. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2014-04-07 Pobierz
13. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2014-04-16 Pobierz
14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2014-05-05 Pobierz

 

Odnośnik do ogłoszenia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 110230 – 2014 z dnia 2014-04-01 r.