Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Dostawa optycznej koherentnej tomografii oka (hrt, gdx, oct, pachymetr)

Dostawa optycznej koherentnej tomografii oka (hrt, gdx, oct, pachymetr)

Data ogłoszenia:

2013-08-05

 

Data ostatniej modyfikacji:

2013-09-03

 

Dokumenty:

L.p. Nazwa dokumentu Data publikacji Format HTML Format „Office” Format PDF
1. ogłoszenie o zamówieniu 2013-08-05 Pobierz
2. formularz ofertowy 2013-08-05 Pobierz
3. parametry urządzenia 2013-08-05 Pobierz
4. Projekt umowy dostawy urządzenia 2013-08-05 Pobierz
5. SIWZ tomografia oka 2013-08-05 Pobierz
6. Załączniki nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 2013-08-05 Pobierz
7. Modyfikacja SIWZ 2013-08-06 Pobierz
8. Wyjaśnienia do SIWZ 2013-08-08 Pobierz
9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-08-19 Pobierz
10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2013-09-03 Pobierz

Wszystkie dokumenty tutaj

 

Odnośnik do ogłoszenia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 314642 – 2013 z dnia 05.08.2013 r.